KLINGER Finlandille Kulta-tason luokitus EcoVadis -vastuullisuusarvioinnissa

30.01.2023

henkilökuva Micaela Roswall

”Olemme ylpeitä EcoVadiksen meille myöntämästä Kulta-tason vastuullisuussertifikaatista. Saavutimme sen ansaitusti pitkäjänteisestä työstämme vastuullisen yritystoiminnan ja kestävän kehityksen puolesta.” Laatujohtaja Micaela Roswall toteaa.

Kansainvälinen EcoVadis-verkosto on myöntänyt KLINGER Finlandille Kulta-tason sertifikaatin liiketoiminnan kokonaisvastuullisuudesta. KLINGER Finland sijoittui arvioinnissa globaalisti parhaan kahden prosentin joukkoon toimialallaan.

Ecovadis arvioi monitoroitavat yritykset riippumattomalla kestävän kehityksen arviointialustalla ja yrityksiä arvioidaan neljän eri arviointiluokan perusteella: ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista. EcoVadis-sertifiointiin liittyy kiinteästi EcoVadis-organisaation antama palaute siitä, miten arvioidun yrityksen toimintaa voidaan kehittää jatkossakin.

Standardit ohjaavat vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen edistämiseen

KLINGER Finland Oy on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan. Meillä vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun, ja nämä kaikki perustuvat yrityksessä kestävän kehityksen periaatteille. Osoituksena vastuullisesta yritystoiminnasta KLINGER Finland Oy on luonut toiminnanohjaus-järjestelmän, joka perustuu ISO9001:2015 Laadunhallinta, ISO14001:2015 Ympäristöjärjestelmät sekä ISO 45001:2018 Työterveys ja turvallisuus standardeihin. Lisäksi KLINGER Finland Oy on mukana Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 ohjelmassa.

Kestävän kehityksen edistäminen on osa KLINGER Finlandin strategiaa ja olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan yritysvastuutamme sekä kestävän kehityksen mukaisia toimiamme. Uskomme, että ne yritykset, jotka suuntaavat toimintaansa kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen, menestyvät ja luovat pitkällä aikavälillä arvoa ja hyvinvointia sidosryhmilleen sekä ympäröivälle yhteiskunnalle. Tältä pohjalta KLINGER Finland edellyttää myös sidosryhmiensä – toimittajiensa – noudattavan kestävän kehityksen periaatteita ja maailmanlaajuisesti tunnustettuja periaatteita esim. YK:n Global Compact, ILO:n työntekijöiden perusoikeudet, OECD:n toimintaohjeet.

KLINGER Finland edellyttää toimittajiensa sitoutuvan kaikissa toiminnoissaan noudattamaan toimintamaiden lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Jos alihankkijoita käytetään, toimittajan on varmistettava, että alihankkija noudattaa näiden toimintaohjeiden kaikkia vaatimuksia.

Toimintamme ympäristövaikutusten minimoiminen on meille tärkeää

KLINGER Finland tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja ennaltaehkäisemme toimintamme haittavaikutuksia ympäristöön. Parannamme jatkuvasti ympäristöjärjestelmiämme ja kannustamme henkilöstöämme tekemään työnsä siten, että jokainen kantaa vastuunsa ympäristöstä ja kehittää organisaationsa ympäristövastuuta mm. tiedotuksen ja koulutuksen avulla.

KLINGER Finlandin pitkäjänteinen työ luonnon rasittamisen vähentämisessä on johtanut jätteiden lajitteluun, jossa nykyisellään yli 99 % meille tarpeettomasta materiasta pystytään hyödyntämään joko uudelleen raaka-aineena tai vähintään energiajakeena. Kaikki vaarallinen jäte lajitellaan erikseen ja sen määrä on ollut laskussa.

Pienennämme energiankulutustamme ja hiilijalanjälkeämme

Energiamme koostuu kolmesta eri päätuoteryhmästä: sähköstä, kaukolämmöstä ja polttoaineista. Sähkön olemme jo vuosia hankkineet ainoastaan uusiutuvana. Kaukolämmössä olemme ottamassa ensimmäisiä askeleita CO2 vapaan energian hankkimisessa ja autokantamme uudistuessa olemme siirtymässä kohti täyssähköistä liikkumista. Tällä hetkellä pihallamme on mahdollista ladata samanaikaisesti 14 autoa ja latauspisteitä rakennetaan tarpeen mukaan lisää.

Seuraamme energiankulutustamme ja sen hiilijalanjälkeä kuukausitasolla. CO2 sekä energian kulutus ovat olleet osa mittaristoamme jo vuosia. Hiilijalanjälkeemme huomioimme myös tavaraliikenteen sekä työmatkustamisen aiheuttamat päästöt.

Osana pitkäjänteistä työtämme olemme sitoutuneet Motivan Energiatehokkuussopimukseen, jossa asetimme tavoitteeksi kokonaisenergiankulutuksen laskemisen vähintään 7,5 %:lla vuoden 2025 loppuun mennessä. Tulemme tarkistamaan tavoitteemme uudelleen, sillä saavutimme nykyisen säästötavoitteen jo puolivälissä sopimuskautta. Osallistumme myös Motivan energian säästötalkoisiin ”Astetta alemmas” talvella 2023.

EcoVadis Gold -sertifikaatin saaminen edellyttää yrityksen koko toiminnan kattavia vastuullisuusperiaatteita ja konkreettisia toimenpiteitä sekä kattavaa dokumentaatiota, jolla yritys todentaa EcoVadis-organisaatiolle vastuullisuutensa. Vuonna 2007 perustettu EcoVadis on yksi maailman suurimmista vastuullisuusarviointien tekijöistä, joka arvioi yrityksiä yli 200 toimialalta yli 175 maasta. Arviointi toteutetaan yritysten täyttämän kyselyn sekä EcoVadisin analysoiman kattavan dokumentaation pohjalta. Menetelmät perustuvat kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä ISO 26000 -standardiin. Riippumatonta arviointia valvoo kansainvälinen tieteellinen komitea.

Lisätietoja EcoVadis sertifikaatista

Lisätietoja toimintajärjestelmästämme