KLINGER Finland Oy:llä on kuusi EN1591-4 (laippaliitosasennus) standardin mukaan pätevöitettyä henkilöä valmiina palvelemaan asiakkaitamme ensisijaisesti asennusvalvonnassa, mutta myös asennuksissa tietyin edellytyksin. Olemme osallistuneet teollisuuslaitosten suurempiin vuosihuoltoihin tavoitteenamme auttaa varmistamaan asianmukaiset tiivisteiden valinnat, asennukset ja tiivisteiden saatavuus nopeallakin aikataululla ennakoimattomiin lisätarpeisiin.

KLINGER Expert ohjelmistolla voimme valita kuhunkin kohteeseen sopivat tiivisteet ja samalla ohjelma laskee tarvittavat kiristysmomentit, jotka voidaan lisätä työkortteihin/-määräimiin asennusten laadun varmistamiseksi. Henkilöidemme EN1591-4 standardin mukaan suoritettu pätevyys takaa asiantuntevat neuvot asiakkaan asentajille, jolloin liitoksista saadaan pitävät ja prosessista luotettava. Tarvittaessa voimme myös kouluttaa ja pätevöittää asiakkaidemme henkilökuntaa EN1591-4 standardin mukaan laippaliitosten asennukseen.