KLINGER Finlandin ympäristöjärjestelmä täyttää ISO14001:2015 standardin vaatimukset ja on sertifioitu.

KLINGER Finland tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii sopeuttamaan toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi sekä ennaltaehkäisemään toimintansa haittavaikutuksia. Parannamme jatkuvasti ympäristöjärjestelmiämme ottaen huomioon asiakkaidemme tarpeet. Kannustamme henkilöstöämme tekemään työnsä siten, että jokainen kantaa vastuunsa ympäristöstä ja kehittää organisaationsa ympäristövastuuta mm. tiedotuksen ja koulutuksen avulla.

Ympäristövastuullista toimintaa tuetaan ja siihen kannustetaan. KLINGER Finland noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan.

Ympäristötavoitteemme ovat:

» Vähentää energian (sähkö, vesi, lämpö, polttoaineet) kulutusta
» Parantaa kierrätystä ja vähentää kaatopaikoille kulkevan jätteen määrää
» Ottaa huomioon ympäristönäkökohdat hankinnoissa ja investoinneissa (esim. autot ja niiden päästörajoitteet)
» Suosia julkista liikennettä työmatkoilla ja työmatkaliikenteessä
» Keskittää ja valita kuljetusliikkeiksi ympäristönäkökohtiin sitoutuneita yrityksiä
» Lisätä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta
» Valita tuotevalikoimaamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita