KLINGER Finlandin työterveys- ja turvallisuus (TTT) -järjestelmä on ISO45001:2018-standardin mukaisesti sertifioitu.

TTT-järjestelmällä varmistetaan, että toimintamme ohjeistuksessa otetaan huomioon kaikki olosuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa niin yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden kuin myös muiden työntekijöiden, vierailijoiden tai kenen tahansa muun henkilön terveyteen tai turvallisuuteen toimipaikassamme.

Panostamme työkyvyn ylläpitoon ennakoivalla työterveyshuollolla ja minimoimalla työympäristön vaaratekijät. KLINGER Finland tunnistaa omassa toiminnassaan olevat TTT-riskit. Olemme sitoutuneet vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen sekä TTT-toiminnan ja -hallinnan jatkuvaan parantamiseen. KLINGER Finland noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tiedottaa TTT-velvoitteista henkilökunnalleen ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan.

TTT-tavoitteemme ovat:

  • Turvallinen työympäristö yrityksen työntekijöille
  • Tyytyväinen, hyvinvoiva, huomioonottava ja huolehtiva henkilökunta
  • Asianmukaiset työolosuhteet yrityksessä asioiville ja työtä tekeville ulkopuolisille tahoille
  • Yrityksen työntekijöiden osallistumisen ja yhteistoiminnan kehittäminen
  • Yrityksen TTT-asioiden jatkuvan parantamisen seuranta, ylläpito ja muutosten hallinta