KLINGER Finland Oy noudattaa Teknisen Kaupan yleisiä myynti- ja palveluehtoja: Teknisen Kaupan Yleiset 2010, Teknisen Kaupan Palvelut 2010 sekä Graafisen Teollisuuden toimitusehtosuosituksia 2022.

Teknisen Kaupan Liitto toimii aktiivisesti hyvien kauppatapojen edistämiseksi. Liiton yleisillä ja laajasti käytetyillä sopimusehdoilla saadaan jokaiseen sopimukseen helposti sisällytettyä vakioina pysyvät elementit – ja vähennetään jo ennakolta sopimuksiin liittyviä epäselvyyksiä.

KLINGER Finland Oy on ostanut Graafinen Teollisuus ry:n toimitusehtojen käyttöoikeuden. Käyttöoikeus päättyy 30.11.2026.

yleiset myyntiehdot

almänna försäljningsvillkor

 

general conditions of sale

yleiset palveluehdot

graafien alan toimitusehdot