KLINGER Finland on vastuunsa tunteva toimija. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun, jotka kaikki perustuvat yrityksessä kestävän kehityksen periaatteille. Osoituksena vastuullisesta yritystoiminnasta KLINGER Finland Oy:llä on sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä, joka pohjautuu ISO9001:2015 Laadunhallinta-, ISO14001:2015 Ympäristöjärjestelmät- sekä ISO45001:2018 Työterveys ja turvallisuus -standardeihin. Yrityksen ympäristöjärjestelmän täydentävänä elementtinä on Motivan Energiatehokkuussopimus, jonka päämääriä yritys on myös sitoutunut noudattamaan.

Osana jatkuvaa parantamista seuraamme kehitystämme ja ylläpidämme laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaamme. Tähän kuuluvat toimintaohjeet, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä johdon katselmukset.

Yhteystiedot:

Sähköposti: etunimi.sukunimi@klinger.fi

Micaela Roswall, Laatujohtaja » 010 400 1217
Niina Berner, Laatuinsinööri » 010 400 1224