KLINGER Finland Oy:n laadunhallintajärjestelmä täyttää ISO9001:2015 standardin vaatimukset ja on sertifioitu.

Laatu muodostuu yrityksen perusarvoista:

  • huolehdimme asiakkaistamme ja toisistamme
  • noudatamme yhteisiä pelisääntöjä
  • jatkuva parantaminen

Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan

  • yrityksen prosessien ohjaus ja kehittäminen asiakasvaatimusten sekä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
  • yrityksen ulkoisen viestinnän tason vastaavan asiakasvaatimuksia
  • laadunhallintajärjestelmän tuottaman tiedon riittävän välityksen henkilöstölle
  • tuotteisiin ja palveluihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen
  • riskien, joihin yritys itse ei voi vaikuttaa, kartoittaminen.

Toiminnan ohjaamiseksi on luotu oma raportointikäytäntö sekä laadittu mittarit, joiden seurannalla ohjataan toiminnan kehittämistä ja luodaan edellytykset jatkuvalle parantamiselle.

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on lisäksi varmistaa henkilöstön oppiminen organisaation toiminnoista ja oman työn vaikutuksesta laatuun, työterveyden ylläpitämiseen ja työturvallisuuteen sekä ympäristöasioista huolehtimiseen.