Sähköposti: etunimi.sukunimi@klinger.fi

Johto

Axel Barman, Myyntijohtaja » 010 400 1561

Myynti

Jukka von Hertzen, Myyntipäällikkö » 010 400 1213

Kai Breite » 010 400 1243
Toni Kinnunen » 010 400 1210
Matti Koponen » 010 400 1271
Mika Kumpulainen » 010 400 1211
Petri Lehtinen » 010 400 1216
Mika Nevalainen » 010 400 1262
Janne Saarinen » 010 400 1212

Myynnin tuki

» 010 400 1244
» venttiilit@klinger.fi

Annika Koskinen, Myynnin tuen päällikkö » 010 400 1258
Arja Lehtinen » 010 400 1291
Markus Lönnqvist » 010 400 1277
Anita Suhonen » 010 400 1293
Ida Suhonen » 010 400 1299
Riku Tuovinen » 010 400 1253