Tiivisteet

Korkeat paineet ja lämpötilat ovat voimalaitoksissa arkipäivää, mikä asettaa tiivisteet kovalle koetukselle. KLINGERin metalli- ja grafiittitiivisteet (taso ja punos) vastaavat tähän haasteeseen. Tiivisteillämme on tyypillisesti kilpailijoita pidempi elinkaari, minkä vuoksi prosessinne toimivat häiriöttömästi pidempään.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin tiivistämistarpeisiin:

KLINGER Maxiflex  KLINGER Maxiprofile  KLINGER SLS  KLINGER PSM
 KLINGER Maxiflex  KLINGER Maxiprofile  KLINGER SLS  KLINGER PSM
KLINGER Milam  Punostiiviste KLINGER-K3222
KLINGER Milam Grafiitti- ja hiilipunostiivisteet Lämmöneristys


Venttiilit

Energian tuotannolle ja käytölle on asetettu tavoitteita hillitsemään ilmastonmuutosta, jotka haastavat alan toimijat kehittämään toimintaansa. Monipuolinen tuotevalikoimamme ottaa huomioon sähkön-, lämmön- ja yhteistuotannon tarpeet luoden omalta osaltaan edellytykset energiatehokkuuden parantamiselle.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin venttiilisovelluksiin:

Sempell istukkaventtiili  Firsa luistiventtiili  Sempell varoventtiili  Igema nestepinnanosoitin  Glaunach äänenvaimentimet
Istukkaventtiilit Luistiventtiilit Varoventtiilit  Nestepinnanosoittimet  Äänenvaimentimet

Kameravalvonta

Valvontakameravalikoimastamme löytyy kamerat, tallentimet ja monitorit energiateollisuuden tarpeisiin. Pystymme räätälöimään järjestelmän asiakkaan tarpeiden mukaisesti, oli sitten kyseessä koko tehtaan valvonnan uusiminen tai  4 kameran paikallisen prosessin valvonta yhdellä näytöllä. Teollisuuteen jo vuosikymmeniä toimittamamme Ag Neovon SX- ja RX-sarjan metallikuoriset turvanäytöt soveltuvat 24/7 käyttöön. Monitorit ovat edullisia elinkaariajattelumallilla, pitkän käyttöikänsä kautta. Valikoimastamme löytyvät mm. analogiset HD, IP ja HD-SDI järjestelmän kamerat, joilla kaikilla on omat soveltuvimmat käyttökohteensa.

Esimerkkeinä jäähdytettävät tulipesäkamerat, näkölasin lävitse katselua varten tai lieriön pinnankorkeuden osoittimen visuaalinen etävalvonta kameralla, sekä ATEX luokitellut kamerat.

 

Tulipesäkamera
Tulipesäkamerat

 


Räjähdyssuojaus

Ennakoivalla räjähdyssuojauksella parannat laitoksesi työturvallisuutta ja minimoit potentiaalisen räjähdyksen aiheuttamat vauriot. Ota meihin yhteyttä, niin autamme soveltuvan räjähdyssuojauksen valinnassa!

» Ratkaisuja energiateollisuuden sovellusten räjähdyssuojaukseen:

Räjahdyssuojaus lajitelma
Räjähdyssuojaus

 


Metalliletkut, palkeet ja paljetasaimet

Metalliletkuja, palkeita ja paljetasaimia käytetään energiateollisuudessa vähentämään lämpörasitusta, tärinää ja muita lämpötilaerojen aiheuttamia liikkeitä. Metalliletkuja hyödynnetään mm. kattilan käynnistysavun sytytyksessä, polttoaineen jakelussa ja voiteluöljyjärjestelmissä. Paljetasaimia käytetään mm. polttoainejärjestelmissä, yhdyslinjoissa ja cross-over -putkissa. Palkeita sen sijaan käytetään mm. putkistoissa vaimentamassa lämpötilaeroista johtuvia liikkeitä.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin metalliletkujen, palkeiden ja paljetasainten sovelluksiin:

Boa metalliletkut  Boa palkeet Boa paljetasaimet
Metalliletkut Palkeet Paljetasaimet

 


Kalibrointi

Prosessien mittaaminen ja monitorointi mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja paremman hallinnan. Näiden avulla saadaan parannettua tuotantolaitoksen tehokkuutta ja toimintaa. Mittalaitteiden tarkkuudesta ja luotettavuudesta on järkevää huolehtia säännöllisellä kalibroinnilla.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin kalibrointisovelluksiin:

 Sika kalibrointi  Sika-painepumppu
Lämpötilakalibraattori Painepumput