Tiivisteet

Korkeat paineet ja lämpötilat ovat voimalaitoksissa arkipäivää, mikä asettaa tiivisteet kovalle koetukselle. KLINGERin metalli- ja grafiittitiivisteet (taso ja punos) vastaavat tähän haasteeseen. Tiivisteillämme on tyypillisesti kilpailijoita pidempi elinkaari, minkä vuoksi prosessinne toimivat häiriöttömästi pidempään.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin tiivistämistarpeisiin:

     
 KLINGER Maxiflex  KLINGER Maxiprofile  KLINGER SLS  KLINGER PSM
 
KLINGER Milam Grafiitti- ja hiilipunostiivisteet Lämmöneristys


Venttiilit

Energian tuotannolle ja käytölle on asetettu tavoitteita hillitsemään ilmastonmuutosta, jotka haastavat alan toimijat kehittämään toimintaansa. Monipuolinen tuotevalikoimamme ottaa huomioon sähkön-, lämmön- ja yhteistuotannon tarpeet luoden omalta osaltaan edellytykset energiatehokkuuden parantamiselle.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin venttiilisovelluksiin:

       
Istukkaventtiilit Luistiventtiilit Varoventtiilit  Nestepinnanosoittimet  Äänenvaimentimet

Kameravalvonta

Yleisten toimitilojen ja niiden ympäristön kameravalvonnan lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy teollisuuteen suunnattuja tulipesäkameroita. Tulipesäkamera voidaan asentaa korkean lämpötilan kohteen läheisyyteen, jolloin kohteesta saadaan turvallisesti kuvaa valvomoon tai videotallentimeen.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin kameravalvontasovelluksiin:

Tulipesäkamerat

 


Räjähdyssuojaus

Ennakoivalla räjähdyssuojauksella parannat laitoksesi työturvallisuutta ja minimoit potentiaalisen räjähdyksen aiheuttamat vauriot. Ota meihin yhteyttä, niin autamme soveltuvan räjähdyssuojauksen valinnassa!

» Ratkaisuja energiateollisuuden sovellusten räjähdyssuojaukseen:

Räjähdyssuojaus

 


Metalliletkut, palkeet ja paljetasaimet

Metalliletkuja, palkeita ja paljetasaimia käytetään energiateollisuudessa vähentämään lämpörasitusta, tärinää ja muita lämpötilaerojen aiheuttamia liikkeitä. Metalliletkuja hyödynnetään mm. kattilan käynnistysavun sytytyksessä, polttoaineen jakelussa ja voiteluöljyjärjestelmissä. Paljetasaimia käytetään mm. polttoainejärjestelmissä, yhdyslinjoissa ja cross-over -putkissa. Palkeita sen sijaan käytetään mm. putkistoissa vaimentamassa lämpötilaeroista johtuvia liikkeitä.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin metalliletkujen, palkeiden ja paljetasainten sovelluksiin:

 
Metalliletkut Palkeet Paljetasaimet

 


Kalibrointi ja instrumentointi

Prosessien mittaaminen ja monitorointi mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja paremman hallinnan. Näiden avulla saadaan parannettua tuotantolaitoksen tehokkuutta ja toimintaa. Mittalaitteiden tarkkuudesta ja luotettavuudesta on järkevää huolehtia säännöllisellä kalibroinnilla.

» Ratkaisuja energiateollisuuden yleisimpiin kalibrointi- ja instrumentointisovelluksiin:

   
Kenttälaitteet Lämpötilakalibraattori Painepumput