KLINGER Finland Oy pyrkii tuottamaan lisäarvopalveluita yhteistyökumppaneiden toiminnan turvaamiseksi ja helpottamiseksi. KLINGER Const™ on kehitetty erityisesti Tiivisteliiketoiminnan kulutustavaratyyppisille, mutta prosessin toiminnan kannalta elintärkeille tiivisteille ja oheistuotteille.

Palvelun käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa. Aluksi sovimme asiakkaan kanssa varastoitavat tuotteet ja varastointimäärän. Tässä kohtaa voidaan hyödyntää toista tarjoamaamme palvelua – Tiivisteiden Standardointipalvelua. Teemme kartoituksen laitoksen tai teollisuusalueen sovelluksista ja valitsemme niihin parhaiten soveltuvat standarditiivisteet, tyypillisesti 1-3 eri tiivistetyyppiä.

Varastointimäärän määrittämisessä on huomioitava kausivaihtelut, jotta pystytään takaamaan prosessin häiriötön ja tehokas toiminta. Määrittämisen jälkeen KLINGER Finland Oy hyllyttää tuotteet asiakkaan osoittamaan paikkaan, tyypillisesti keskusvarastoon. Suuremmilla teollisuusalueilla käytössä voi olla lisäksi useampia satelliittivarastoja.

Hyllyttämisen jälkeen kaupintavarasto on toimintakunnossa. Varaston hallinta tapahtuu erillisen verkkopohjaisen sovelluksen kautta. Sovellus toimii niin matkapuhelimissa, tableteissa kuin tietokoneissakin. Laitteessa on hyvä olla koodinlukuvalmius näppäilyn ja näppäilyvirheiden minimoimiseksi. Keräilyvaiheessa sovellukseen voi syöttää noutajan nimen ja mahdollisen työnumeron. Nämä toimivat asiakkaan kohdennustietona koontilaskutuksessa.

Varaston täydennys toteutetaan sovituin aikavälein sovittujen hälytys- ja täydennysmäärien mukaisesti.

KLINGER Const™ edut yhteistyökumppanillemme:

  • Pääomaa ei sitoudu ja hävikki minimoituu
  • Ei henkilöstökuluja tai pahimmassa tapauksessa tuotantokatkoksia inventaariosta
  • Teknisille ostajille jää enemmän aikaa suuremman yksikköhinnan tuotteiden tilaamiseen ja kilpailuttamiseen
  • Tuotteiden erinomainen saatavuus
  • Toimitusvirheet eivät aiheuta ongelmia
  • Varastosaldoja pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti
  • Kokonaiskustannusten lasku korkeammista yksikköhinnoista huolimatta