KLINGER Finland tarjoaa teollisuuslaitoksille innovatiivisen palveluratkaisun, Kaupintakontin, joka on suunniteltu erityisesti vuosihuoltojen tueksi. Palvelu tuo KLINGER Const™ -kaupintavaraston palvelumallin suoraan asiakkaan luokse, tarjoten nopean pääsyn prosessin kannalta tärkeisiin tuotteisiin, kuten pieniin venttiileihin, tiivisteisiin ja oheistarvikkeisiin – juuri silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Kaupintakontti soveltuu eri teollisuudenalojen vuosihuoltoihin, kuten voimalaitoksiin ja paperitehtaisiin, sekä uusille työmaille, joilla omia varastoja ei vielä ole.

Kaupintakontti -palvelun ominaisuudet:

» Varasto suoraan huoltokohteessa: Kaupintakontti sijoitetaan suoraan teollisuuslaitoksen alueelle, mikä varmistaa nopean pääsyn tiivisteisiin ja pieniin venttiileihin sekä muihin vuosihuollon kannalta kriittisiin tarvikkeisiin, kuten laippasuojiin ja hitsauskankaisiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa suunniteltava varaston tuotevalikoima ja varastointimäärä minimoi tarvikkeiden toimitusaikoja ja -viiveitä.

» On-site tuki: Suurempien vuosihuoltojen yhteydessä asiantuntijamme voi auttaa tarvittaessa myös paikan päällä varmistamaan tuotteiden sopivuuden ja antaa teknistä tukea. Asiantuntijamme tekee laippaliitos- ja kiristysmomenttilaskentaa, antaa asennusohjeita ja pystyy tarvittaessa kuvaamaan standardeista poikkeavat tiivisteet 2D-mallinnusjärjestelmämme avulla. Mallinnuksen avulla KLINGER Finlandin tiivisteleikkaamosta saadaan toimitettua mittojen mukaan leikattu tiiviste nopeasti paikalle.

» Kulutusperusteinen laskutus: Kaupintakontin käyttö vähentää tarpeetonta pääoman sitomista, sillä laskutus tapahtuu varaston kulutuksen mukaan. Varastonhallinta tapahtuu erillisen verkkopohjaisen sovelluksen kautta ja varaston täydennys toteutetaan sovittujen hälytys- ja täydennysmäärien mukaisesti.

Kaupintakontin edut:

» Tuotteiden erinomainen ja välitön saatavuus; kaikki tarvittavat ja oikeanlaiset tuotteet yhdessä paikassa huoltokohteen lähellä

» Yksilöllinen neuvonta ja suunnittelu; asiakkaan tarpeisiin räätälöity valikoima ja asiantuntija tukena

» Vuosihuolto onnistuu aikataulussa; ei erillisiä tilaus- tai toimitusviiveitä

» Operatiivinen tehokkuus; vuosihuolto tehostuu tuotannon keskeytykset minimoiden, mikä on elintärkeää teollisuuslaitosten kannattavuudelle ja operatiiviselle toiminnalle

» Kustannustehokkuus; pääomaa ei sitoudu, hävikki minimoituu ja logistiset kustannukset vähenevät

KLINGER Finlandin Kaupintakontti on innovatiivinen, asiakaskeskeinen palvelukonsepti, joka tukee teollisuuslaitosten operatiivista toimintaa ja tehostaa niiden huoltoprosesseja. Asiakkaat hyötyvät yksilöllisesti räätälöidystä tuotevalikoimasta sekä palvelun suunnittelun ja toteutuksen tehokkuudesta.

Tulevaisuuden mahdollisuudet: Tulevaisuudessa kaupintakontissa voi toimia myös oma tiivisteleikkaamo, joka mahdollistaa tiivisteiden leikkaamisen asiakkaan mittojen mukaan suoraan paikan päällä.

Kiinnostuitko?

Varmista vuosihuollon onnistuminen ja aikataulu tilaamalla KLINGER Kaupintakontti suoraan huoltokohteeseesi! Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää.

Ota yhteyttä