Tiivisteet

» Ratkaisuja kaivos- ja terästeollisuuden yleisimpiin tiivistämistarpeisiin:

KLINGER Maxiflex KLINGER Maxiprofile KLINGER SLS KLINGER PSM
Metallitiivisteet Grafiitti- ja hiilipunostiivisteet Hitsaussuojakankaat


Venttiilit

» Ratkaisuja kaivos- ja terästeollisuuden venttiilisovelluksiin:

Lieteventtiili (slurry) Tulppaventtiili Levyluistiventtiili

Kalibrointi ja instrumentointi

Prosessien mittaaminen ja monitorointi mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja paremman hallinnan. Näiden avulla saadaan parannettua tuotantolaitoksen tehokkuutta ja toimintaa. Mittalaitteiden tarkkuudesta ja luotettavuudesta on järkevää huolehtia säännöllisellä kalibroinnilla.

» Ratkaisuja kaivos- ja terästeollisuuden yleisimpiin kalibrointi- ja instrumentointisovelluksiin:

   
Kenttälaitteet Lämpötilakalibraattori Painepumput

 


Prosessinvalvonta