KLINGER Finland Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden erottautua markkinoista Private Label tuotteilla. Private Label tuotteet soveltuvat erityisesti suurille ja keskisuurille OEM asiakkaille, joille jälkimarkkinat ja takuuaikainen riskien hallinta on tärkeää. Private Label tuote voi erottautua markkinoiden muista tuotteista tunnistettavuuden (brändäys) lisäksi myös muilla tavoin mm. asiakkaalle voidaan tehdä täysin heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat materiaalit. Tunnistettavuuden lisäksi tiivistemateriaaliin voidaan lisätä asiakaskohtainen DNA, jolloin tuotteen kopiointi on mahdotonta ja aitous voidaan todentaa DNA:n tunnistavalla laitteella. Private Label tuotteiden edut asiakkaillemme:

  • Myynti, markkinointi, hinnoittelu, jakelu ja jälkimarkkinat täysin asiakkaan hallinnassa
  • Takuuasioiden hoito helpottuu, kun pystytään todentamaan oikeiden materiaalien käyttö ja minimoimaan muuttuvien tekijöiden määrää
  • Tuotetarjonta standardoituu, jolloin hallinta helpottuu, varaosien saatavuus paranee ja varastointikustannukset pienenevät
  • Mahdollistaa täysin asiakkaan tarpeiden mukaan kehitetyn tuotteen tarjoamisen
  • Uskollinen asiakaskunta uniikin tuotteen johdosta
  • Varmistetaan brändin näkyvyys mahdollisimman laaja-alaisesti