Tervetuloa vierailemaan toimitiloissamme!

Ennen vierailuanne pyydämme teitä tutustumaan alla oleviin turvaohjeisiin ja kuittaamaan ohjeet luetuiksi syöttämällä nimenne ja puhelinnumeronne niille varattuihin kenttiin. Näin nopeutatte saapumistanne. Lomakkeella annettua puhelinnumeroa käytetään ainoastaan hätätapauksissa, esim. mahdollisen evakuoinnin yhteydessä.

Voitte tutustua turvaohjeisiimme myös vastaanotossamme vierailunne aluksi. Varatkaa siinä tapauksessa muutama minuutti aikaa sille.

Turvaohjeet

Työterveys ja –turvallisuus on erittäin tärkeässä osassa yrityksessämme. Siksi pyydämmekin Teitä perehtymään näihin turvaohjeisiin ennen vierailunne alkua. Tietojanne säilytetään enintään yhden vuoden ajan kuittauksestanne. Voitte itse myös määritellä halutessanne lyhyemmän säilytysajan. Huomatkaa kuitenkin, että mahdollisten seuraavien vierailujen yhteydessä joudutte vahvistamaan turvaohjeisiimme tutustumisenne uudelleen, mikäli seuraavat vierailut ajoittuvat säilytysajan ulkopuolelle. Tietoturvaselosteemme löytyvät nettisivuiltamme yritys / henkilörekisterit -osiosta.

Saapuminen toimitiloihin

 1. Saatte vierailijakorttinne vastaanotosta kuitattuanne turvaohjeisiimme tutustumisen. Pidättehän kortin näkyvillä koko vierailunne ajan.
 2. Liikuttehan toimitiloissamme aina isäntänne mukana. Hän huolehtii siitä, että vierailunne meillä on onnistunut.
 3. Tupakointi on kielletty toimitiloissamme. Isäntänne opastaa teidät tarvittaessa tupakointialueelle.
 4. Pyydämme teitä noudattamaan kierrätysohjeitamme.

Kierros varasto- ja tuotantotiloissamme

 1. Kiertäessänne varasto- ja tuotantotiloissamme teidän tulee käyttää suojaliiviä ja tarvittaessa turvakenkiä.
 2. Lattiaan on merkitty kulkuväylät, joita tulee noudattaa. Väylistä huolimatta pyydämme myös noudattamaan yleistä varovaisuutta, sillä varasto- ja tuotantotiloissamme ajetaan trukeilla ja käsitellään painavia tuotteita.
 3. Tietyillä alueilla voimme pyytää teitä käyttämään myös muita suojavarusteita.
 4. Pysykää kierroksenne ajan isäntänne mukana.
 5. Älkää koskeko tuotteisiin tai laitteisiin ilman isäntänne lupaa.
 6. Älkää kulkeko nostettujen kuormien alapuolelta.
 7. Valokuvien ottaminen varasto- ja tuotantotiloissamme on kielletty ilman erillistä lupaa.

Hätätilanteessa

 1. Jos vierailunne aikana sattuisi hätätilanne, noudattakaa isäntänne antamia ohjeita.
 2. Hätäuloskäynnit on merkitty uloskäyntien yläpuolelle.
 3. Jokaisesta toimitilojemme osasta löytyy turvainfo-kartta, johon on merkitty hätäuloskäynnit, poistumisreitit, sammutusvälineet, ensiaputarvikkeiden sijainnit sekä muita tärkeitä turvallisuuteen liittyviä kohteita.
 4. Evakuoimistilanteessa isäntänne saattaa teidät kokoontumispaikalle.
 5. Jos huomaatte potentiaalisen vaaratilanteen, raportoittehan sen isännällenne.

Poistuminen toimitiloistamme

 1. Vierailunne tullessa päätökseen, isäntänne saattaa teidät takaisin etuovellemme.
 2. Muistattehan palauttaa vierailijakorttinne vastaanottoomme.

Kiitos, tietosi on tallennettu.