KLINGER Finland OY tarjoaa kokonaisvaltaisen ohjelmiston putkiston komponenttien ja liitosten hallintaan. Ohjelmiston avulla parannat turvallisuutta, työn laatua ja työskentelyn nopeutta, suunnitelmallisuutta sekä laitoksen tuottavuutta paremman käyttöasteen ja pienemmän hävikin myötä.

Ohjelmistolla voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

  • Piirustusten ja dokumenttien hallinta.
  • Asentaminen, purkaminen, uudelleenasennus, tarkastus, kiristäminen, paine- ja vuotokoe sekä niihin liittyvät ohjeet ja työmääräimet. Tallennettavan tiedon määrän voi päättää itse.
  • Tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet eri työvaiheissa mukana sekä käytetyt työvälineet ja vaiheet.
  • Mittauspöytäkirjat eri vaiheista kuten purkaminen, tarkastaminen, pintojen koneistaminen, kiristäminen ja linjaaminen.
  • Laitteiston muutosten dokumentointi ja poikkeamien tallentaminen.

Ohjelmisto on hyvin skaalautuva niin suurien kuin pienienkin laitosten tarpeisiin ja siihen on saatavana erilaisia lisäosia tarpeen mukaan. Sen avulla laitoksen liitosten seuranta, hallinta ja ylläpito saadaan tasolle, joka kattaa painelaite- ja muiden direktiivien tai standardien vaatimustason. Myös ongelmakohtiin päästään puuttumaan tehokkaasti ja kohdennetusti, jolloin laitoksen turvallisuus, toimintavarmuus ja tehokkuus paranee. Ohjelmisto helpottaa oikeiden tietojen löytämistä, jolloin asennusvirheen riski pienenee.