Leikkaamopalvelumme on nopeaa ja joustavaa. Materiaalivalikoimamme on laaja – Klingerin omien materiaalien ohella leikkaamme myös muita markkinoilla olevia materiaaleja asiakkaan toiveiden mukaan. Käytämme tiivisteiden valmistuksessa CAD-tekniikkaa. Konsernimme laajaan leikkaamokapasiteettiin kuuluu vesi-, laser- ja plasmaleikkureiden lisäksi tietokoneohjattuja mekaanisia leikkureita.

KLINGER Finland Oy on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ekologiseen ajatteluun. Tiivisteliiketoiminnassa joudumme kiinnittämään erityistä huomiota leikkuujätteen määrään. Pyrimme jatkuvasti kehittämään keinoja ja palveluita jätemäärän minimoimiseksi.
Tiivistemarkkinoilla on huomattava määrä erilaisia tuotteita ja toimittajia. Asiakkaillamme saattaa olla usean eri tiivistetoimittajan tuotteita hyllyssä, eikä tiivistemateriaalien vastaavuuksia ole huomioitu. Tähän ongelmaan olemme kehittäneet ratkaisuksi Standardointipalvelun, jonka avulla asiakas saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja työturvallisuusetuja.

Leikkaamomme tuotannonsuunnittelua tehostetaan jatkuvasti ja pyrimme myynnissä ohjaamaan asiakkaan tiivistevalintoja mahdollisuuksien mukaan volyymituotteisiin. Suomen tiivistemarkkinoilla tasotiivisteiden yleispaksuus on 2,0 mm, mutta länsinaapurimme vastaava yleispaksuus 1,5 mm on osittain rantautunut myös Suomeen. Käytännössä ei ole juurikaan eroa käytetäänkö laippojen välissä 1,5 vai 2,0 mm tiivistettä, mutta valinnalla on merkittävä vaikutus volyymin hajautumiseen ja jätemäärän kasvuun.

KLINGERin tasotiivistemateriaaleista löytyy uniikkeja tuotteita, joilla voimme korvata kaikki vastaavat kilpailevat tuotteet. Esimerkiksi KLINGERtop-chem2000 on parempi kuin mikään muu markkinoiden PTFE-tiiviste. Se soveltuu kaikille kemikaaleille koviinkin lämpötiloihin ja sillä on ainoana PTFE-tiivistemateriaalina FireSafe-hyväksyntä. Kuitutiivisteistämme KLINGER Quantum on ominaisuuksiltaan ylivertainen kilpaileviin kuitutiivisteisiin verrattuna. Siinä sidosaineena käytetään HNBR-kumia, joka kestää kilpailevien tuotteiden NBR-sidosainetta paremmin lämpöä, kemikaaleja ja olosuhteita.

Edelle mainitun lisäksi pyrimme kaikin keinoin lisäämään markkinoiden tiivistetietoutta Laippaliitoskoulutus, joka mahdollistaa ekologisen ja ekonomisen yhteistyön kestävän kehittämisen.