KLINGER Finlandin arvot ohjaavat yrityksen ja sen jokaisen työntekijän toimintaa, ja siten myös muodostavat perustan laatupolitiikallemme.

KLINGER Finlandin arvot ovat:

» huolehdimme asiakkaistamme ja toisistamme
» noudatamme yhteisiä pelisääntöjä
» jatkuva parantaminen

Politiikka ja tavoitteet:

KLINGER Finland on vastuunsa tunteva toimija. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun, jotka kaikki perustuvat yrityksessä kestävän kehityksen periaatteille. Osoituksena vastuullisesta yritystoiminnasta KLINGER Finland:lla on sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä, joka täyttää ISO9001:2015 Laadunhallinta-, ISO14001:2015 Ympäristöjärjestelmät- sekä ISO45001:2018 Työterveys ja turvallisuus (TTT) -standardien vaatimukset. Yrityksen johto on sitoutunut toiminnanohjausjärjestelmään ja se on perehdytetty myös koko henkilökunnalle. Yrityksen ympäristöjärjestelmän täydentävänä elementtinä on Motivan Energiatehokkuussopimus, jonka päämääriä yritys on myös sitoutunut noudattamaan.

KLINGER Finland pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että asetetut laatu-, ympäristö- ja TTT-tavoitteet täyttyvät sidosryhmien vaatimusten edellyttämällä tavalla (ml. lainsäädäntö). Asiakaskohtaiset erityistarpeet laatu-. ympäristö- ja TTT-asioissa pyritään määrittämään kaupan luonteen mukaan kauppakohtaisesti.

Asiakastyytyväisyyden seurantaan saadaan palautetta asiakaskäynneillä, asiakaskontaktoinnista, huomautuksista, reklamaatioista ja asiakastyytyväisyysmittauksista sekä toimialaraporteista. Palaute käsitellään sisäisesti ja sen pohjalta kehitetään toimintaa sekä laaditaan tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.