KLINGER Finland julkaisee strategian vuosille 2023–2026

29.06.2023

KLINGER Finland Oy:n viime vuonna alkanut strategiatyö on tullut päätökseen ja uusi toimintaamme ohjaava strategia vuosille 2023–2026 on valmistunut. Strategia pohjautuu näkemykseemme siitä, kuinka haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan sekä palvella asiakkaitamme.

Strategiatyössämme kirkastimme toimintamme päämäärää ja kulkuamme tulee ohjaamaan Visiomme vuodelle 2030. Vuonna 2030 tavoitteemme on olla alallamme halutuin ja arvostetuin kumppani. Lisäksi olemme vahva, yritteliäs ja yhtenäinen yritys, jolla on onnelliset työntekijät ja olemme saavuttaneet kasvutavoitteemme yli 80 m€ liikevaihdolla. Haluamme myös olla asiakkaidemme vahva kumppani, josta kertoo NPS (Net Promoter Score) mittauksen arvo yli 60 %.

Visiomme saavuttamiseksi olemme asettaneet selkeät strategiset päämäärät ja laatineet vuositason tiekartan päämäärämme saavuttamiseksi.

 

Vahva asiakaslähtöinen ja tuloksellinen palvelumalli

Jotta olisimme asiakkaillemme halutuin ja arvostetuin kumppani, tulemme rakentamaan vahvan asiakaslähtöisen ja tuloksellisen palvelumallin. Haluamme olla asiakkaidemme strateginen kumppani jo suunnittelun aikana sekä koko logistiikkaketjussa. Uudessa palvelukonseptissamme tulee olemaan mm. suunnittelu- ja digitaalisia palveluita ja kaikkea toimintaamme tulee ohjaamaan vastuullisuus. Yksi esimerkki vastuullisuudestamme on tavoitteemme olla täysin hiilineutraali vuoden 2026 loppuun mennessä oman toimintamme osalta. Tämä tulee myös hyödyttämään asiakkaitamme suoraan, sillä meidän nollapäästömme pienentää asiakkaidemme CO2-kuormaa. Hiilineutraaliuuden saavutamme mm. hankkimalla jatkossa pelkästään sähköautoja, käyttämällä hiilineutraaleja energialähteitä sekä tehostamalla energiatehokkuuttamme. Lisäksi käytämme rahdinkuljettajia, joilla on 100 %:sti kompensoituja kuljetuksia.

Jotta tiedämme olevamme matkalla oikeaan suuntaan asiakaslähtöisyydessä, niin tulemme jatkossa seuraamaan asiakastyytyväisyyttä entistä herkemmin korvin. Tulemme lähiaikoina lähettämään kaikille asiakkaillemme asiakastyytyväisyyskyselyn ja teemme jatkossa asiakastyytyväisyysmittauksia säännöllisesti sekä seuraamme NPS lukuamme tarkasti. Ilman tyytyväisiä asiakkaita emme voi olla halutuin ja arvostetuin. Kehittämällä palveluliiketoimintaamme tuemme asiakastyytyväisyyden lisäksi myös yrityksemme kasvua ja kannattavuutta.

 

Rekrytoimme 30 uutta työntekijää vuoden 2026 loppuun mennessä

Tyytyväisten asiakkaidemme lisäksi toinen kasvumme ja menestyksemme kulmakivi on onnelliset ja sitoutuneet työntekijät. Henkilökunnan tyytyväisyyttä tulemme edelleenkin seuraamaan työtyytyväisyyskyselyjen kautta ja tähtäämme siihen, että tulemme olemaan Great Place to Work -sertifioitu yritys. Tulemme panostamaan laadukkaaseen esimiestyöhön koulutuksen ja esimiesfoorumin vertaistuen avulla. Näin varmistamme, että koko henkilöstöämme johdetaan tasapuolisen laadukkaasti myös tiimitasolla.

Tulemme myös vahvistamaan henkilöstöresurssejamme sekä HR-osaamistamme. Strategiaamme on kirjattu, että tulemme rekrytoimaan 30 uutta työntekijää vuoden 2026 loppuun mennessä. Osa rekrytoinneista on korvausrekrytointeja eläköityvien työntekijöidemme tilalle ja suurin osa uusia henkilöresursseja. Henkilökuntamme tyytyväisyyden lisäksi tulemme satsaamaan henkilökuntamme asiantuntemukseen koulutuksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden avulla.

Jotta rekrytointiprosessimme olisivat näilläkin määrillä sujuvia ja onnistuisimme rekrytointitavoitteissamme, olemme solmineet 3 vuotisen yhteistyösopimuksen jo aiemmin käyttämämme ATA Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

”Olemme ATA-Henkilöstöpalveluilla tehneet sujuvaa rekrytointiyhteistyötä KLINGERin kanssa ja yhteistyömme avulla esihenkilöt ovat saaneet keskittyä omiin töihinsä ja päässeet osallistumaan rekrytointiprosessiin tapaamalla ATA:n seulomat kandidaatit ja valitsemaan heistä sopivat osaajat. KLINGERin arvot, pitkät työsuhteet ja oikealla tasolla olevat palkat vastaavat työmarkkinoiden vaatimuksia ja rekrytoinnit ovat onnistuneet tiiviin ja toimivan yhteistyön ansiosta. On hienoa päästä jatkamaan hyvin aloitettua yhteistyötä.

Suunnitelmallinen rekrytointi, aikataulutus sekä sesonkeihin varautuminen yhdessä ATA-Henkilöstöpalveluiden kanssa tulee säästämään KLINGERin esihenkilöiden aikaa ja yrityksen kustannuksia. Tulevaisuus henkilöstöpalvelualan kumppaneiden kanssa on pitkissä asiakassuhteissa ja mielenkiinnolla odotamme miltä tilanne näyttää kesällä 2026.” yksikönpäällikkö ja partneri Elina Petäjäniemi kommentoi yhteistyösopimusta.

”Kasvatettaessa organisaatiota näin voimakkaasti on tärkeää, että voimme luottaa haku- ja valintaprosessissa tarpeitamme ymmärtävään kumppaniin, joka löytää meille osaajia sekä työurien alkuvaiheista että jo kokeneista huippuammattilaisista. Samalla laadukas hakijaviestintä myös valituksi tulemattomien osaajien suuntaan rakentaa yrityksestämme arvoisensa kuvan työntekijämarkkinoilla – ehkäpä joku heistä löytää itsensä seuraavassa haussa meille.” toimitusjohtaja Esa Virtanen toteaa.

Lue lisää toimintajärjestelmästämme

Katso avoimet työpaikkamme