KLINGER Yearbook 2023: Vakaata menestystä ja innovatiivisuutta vuosikymmenten ajan

25.04.2024

Konsernimme asiakaslehti KLINGER Yearbook 2023 – Pressure-proof perfection on ilmestynyt.

Vuonna 2023 KLINGER-konserni on juhlinut lukuisia merkkipaaluja, jotka kertovat yrityksen ja sen tytäryhtiöiden pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja menestyksestä. Sisaryritystemme juhlavuodet kattavat 10, 20 ja jopa yli 50 vuotta liiketoimintaa, mikä on merkittävä saavutus aikana, jolloin yritykset syntyvät ja kaatuvat nopeasti. KLINGERin vahvuus perustuukin vakauteen ja luotettavuuteen ja tämä erottaa meidät kilpailijoista.

Uudet teknologiat ja turvallisuuden takaaminen

Konsernimme toimitusjohtajat Daniel Schibli ja Christoph Klinger-Lohr keskustelevat asiakaslehdessämme menneistä ja nykyisistä haasteista ja pohtivat erilaisia innovaatioita, oivalluksia ja oikea-aikaisia päätöksiä, jotka ovat tehneet KLINGERista sen, mitä se tänään on – globaali johtaja, joka jatkuvasti asettaa alan standardeja ja edistää uusia teknologioita. Yksi KLINGERin keskeisistä innovaatioista on vetyteknologian sovellukset, materiaali joka vaatii äärimmäistä turvallisuutta käsittelyssä. KLINGER Dichtungstechnik on kehittänyt huippumoderneja testausmenetelmiä varmistaakseen tiiveyden, osoittaen kekseliäisyyttä ja laatikon ulkopuolista ajattelua. Tämä vuosikertomus korostaakin KLINGERin jatkuvaa pyrkimystä kehittää alaa ja tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä planeettaa että henkilökohtaista tulevaisuuttamme.

Toivottavasti katsauksemme vuoteen 2023 on sinulle hyödyllinen ja informatiivinen. Mukavia lukuhetkiä vuosikertomuksemme parissa!