Kannen- tai luukuntiivisteet

DELTATIIVISTEET

Geometrisen muotonsa vuoksi deltatiivisteet vaativat urilta korkeaa koneistustarkkuutta. Deltatiivisteitä käytetään vain korkeissa paineissa, esim. autoklaaveissa ja korkeapaineliitoksissa tyypillisesti 1000 mm asti, mutta suuret halkaisijat, jopa 2000 mm ovat mahdollisia.

Seuraava kuva esittää sovellusta kannentiivisteenä. Tiivisteeseen kohdistuu ruuveista esikiristysvoima ja tiiviste energisoituu sisäisen paineen ansiosta mahdollistaen korkeat paineet.

Delta-tiivisteet eivät sovellu rajuihin painevaihteluihin. Delta-tiivisteet valmistetaan yleensä saumattomista renkaista. Tiivistemateriaalin tulee olla pehmeämpää kuin laippamateriaali, jos mahdollista. Materiaalin riittävä virumislujuus on varmistettava. Tiiviste on vain hieman korkeampi kuin tiivisteen uran syvyys, joten jos urat kunnostetaan koneistamalla, tarvitaan uusi korkeampi tiiviste.

Valmistamme deltatiivisteet mittojen mukaan yleisimmistä metallimateriaaleista.

KAKSOISKARTIOTIIVISTEET

Kaksoiskartiotiiviste puristuu kartiopintojen väliin. Jotta tiiviste ei ylikuormittuisi, kannen ja tiivisteen väliin tulisi jättää rajoitettu tila. Kaksoiskartiotiiviste esikiristetään ruuveilla ja se energisoituu sisäisen paineen ansiosta mahdollistaen korkeat paineet.

Mitoitamme kaksoiskartiotiivisteitä osana tiivistepalveluitamme. Yllä olevassa kuvassa näkyy suunnitteluperiaate. Kaksoiskartiotiivisteiden mittoja ei ole standardoitu.

Toimitamme tiivisterenkaita Ø 3200 mm saakka. Tiivistyspinnat ovat kartiomaisia pintoja, joiden kalteva kulma α. Kaltevuuskulma α = 30 ° on yleisin.

Kartiomaisella tiivistepinnalla on usein kaksi tai kolme muutaman millimetrin levyistä ja kymmenesosamillimetrin syvyistä uraa. Nämä urat kiinnittävät pehmeät tiivistekerrokset paikoilleen. Kerrokset tarjoavat paremman tiiveyden.

Tiivistekerrosten tulee olla enintään 1 mm paksuja. Alumiini-, kupari-, nikkeli- ja hopeakerrokset, joiden paksuus on 0,5 mm – 1 mm, ovat yleisimpiä. Suurikokoisissa tiivisteissä kerrokset valmistetaan usista kappaleista hitsaamalla yhteen. Hitsatun liitoksen paksuus poikkeaa kerroksen paksuudesta välillä +0,1 mm – -0,05 mm. Profiilissa AR16 on kuperat tiivistyspinnat. Kupera malli on osoittautunut erityisen tiiviiksi ratkaisuksi, jos ongelmana on että laipat vääntyvät ruuvivoimien tai paineen vaikutuksesta.

KANNENTIIVISTEET GRAFIITISTA

Kannentiivisteitä grafiittimateriaalista käytetään itsetiivistyvinä tiivisteinä, joka energisoituu laitteen sisäisen paineen voimasta. Siksi liitoksessa on pienikokoiset ruuvit ja se on kooltaan kompakti ratkaisu.

Saatavilla on seitsemän eri standardiprofiilia joilla voidaan tiivistää yleisimmät ratkaisut. Tiivisteen tarvittava minimipintapaine saavutetaan kannen kiristysruuveilla. Profiilin tyypistä ja tiivisteen geometriasta riippuen riittävän muodonmuutoksen saavuttaminen edellyttää oikeaa profiilimuotoa ja oikeaa sisäistä painetta.

Suurin sallittu käyttö- tai testipaine voidaan myös arvioida laskennallisesti. Valitut toleranssit ja rakenteen mitat sekä komponentit pitää silloin olla tarkkaan tiedossa.

Autamme mielellämme tiivistemateriaalien valinnassa ja laskemme tarvittaessa oikeat kiristysmomentit. Ota yhteyttä: tiivisteet@klinger.fi 


Pyydä tarjous

Tuotenumero:

Istuntosi on vanhentunut, ole hyvä ja kirjaudu uudelleen